Logga in
Prova på
Två kontakter
En kontakt
Skapa flervalsuppgifter där en röst läser upp ett ord och eleven sedan ska klicka på rätt bild. Du väljer bilder, design och hur många bilder som ska visas på varje sida.
Skapa flervalsuppgifter där eleven ska läsa ett ord och sedan klicka på rätt bild. Du väljer bilder, design och hur många bilder som ska visas på varje sida.
Skapa snabbt och enkelt övningar där eleven ska sortera. Du väljer bilder, design och kategorier.
Här skapar du trycka-hända-övningar genom att välja bilder, design och om bildens text ska visas eller ej.
...